COOKIES

 

SKLO JANÁK s.r.o. - Kování na sklo | Bezpečnostní sklo, U Liboháje 123, 572 01 Polička, IČ: 047 78 081, DIČ: CZ04778081, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36607 (dále jen „SKLO JANÁK s.r.o.“) dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, uživatele internetových stránek provozovaných SKLO JANÁK s.r.o. tímto informuje, že její služby mohou pro svoji správnou činnost vyžadovat tzv. cookies, které servery SKLO JANÁK s.r.o. ukládají v prohlížeči uživatele k uchování informací o nastaveních uživatele v rámci služeb SKLO JANÁK s.r.o. Bez těchto cookies nebudou služby SKLO JANÁK s.r.o. fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné nastavení a preference uživatele. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.


Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ze serveru poslány do prohlížeče uživatele a uloženy v počítači uživatele, takže webová stránka je schopna počítač uživatele rozpoznat.

Cookies mohou mít i formu tzv. session cookie. Tato cookie se dočasně připojí k počítači uživatele ve chvíli, kdy uživatel navštíví internetovou stránku, ale zmizí v okamžiku, kdy stránku opustí. To znamená, že nejsou trvale uložena v zařízení uživatele.

Cookies na internetových stránkách často slouží ke zlepšení jejich použitelnosti. Cookies nemohou poškodit soubory v zařízení uživatele ani zvýšit riziko nakažení počítačovým virem.

SKLO JANÁK s.r.o. může vedle cookies obdobným způsobem využívat i tzv. beacon (měřicí pixel, resp. trackovací pixel), který umožňuje získat další informace o zařízení uživatele (IP adresa, operační systém, prohlížeč atd.). Ustanovení tohoto dokumentu o cookies se použijí obdobně i pro beacon.


Využití cookies

SKLO JANÁK s.r.o. z cookies sbírá pouze informace neosobního charakteru, které pomáhají vytvářet její internetové stránky uživatelsky co nejpřívětivější. SKLO JANÁK s.r.o. může umožnit důvěryhodným třetím osobám vkládání cookies na své internetové stránky, a to jménem SKLO JANÁK s.r.o. a pouze za účelem dodání služeb, které jsou na internetových stránkách poskytovány.

Použití cookies zahrnuje:

Umožnění přenášet informace mezi jednotlivými stránkami SKLO JANÁK s.r.o. bez nutnosti je znovu vkládat.

Pomoc při rozpoznání uživatele, když se na internetové stránky SKLO JANÁK s.r.o. vrací a využívá služeb SKLO JANÁK s.r.o..

Umožnění uživateli přístupu k uloženým informacím.

Zajištění, že uživatel nebude opakovaně vyzýván již k provedeným akcím.

SKLO JANÁK s.r.o. může také následovně využít informace neosobního charakteru z cookies pro statistické účely, zejména následovně:

Určit nejpopulárnější oblasti svých internetových stránek.

Monitorovat využití služeb svých internetových stránek (frekvenci a dobu).

Poskytnout anonymní data třetím osobám za účelem zacílení reklamy, která bude pro uživatele vhodnější a zajímavější.

Sledovat úspěšnost svých služeb.

Určit, jak často jednotliví uživatelé internetové stránky SKLO JANÁK s.r.o. navštěvují a využívají služeb SKLO JANÁK s.r.o..

Pořádat ankety a výzkumy za účelem zvýšení interaktivity služby.


Použití cookies pro reklamní účely

SKLO JANÁK s.r.o. může na svých internetových stránkách také používat reklamní systémy jiných subjektů. Tyto systémy používají zvláštní druhy cookies, prostřednictvím nichž lze zjistit, kolik uživatelů určitou reklamu vidělo či kolik z nich ji vidělo opakovaně. Takové reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Jiné typy cookies slouží k lepšímu cílení reklamy v závislosti na chování uživatele (tzv. remarketing). Údaje z remarketingu SKLO JANÁK s.r.o. používá výhradně za účelem zobrazení co nejrelevantnějšího obchodního sdělení danému uživateli. Uživatelé se dělí na základě několika obecných vzorců chování uživatelů. Tato data jsou anonymní bez vazby na jiné typy cookies.

Za účelem remarketingu může SKLO JANÁK s.r.o. také používat systémy společnosti Google a Seznam či jiných provozovatelů, kteří mohou tyto údaje používat na svých stránkách. V případě společnosti Google a Seznam se může jednat o zobrazení obchodních sdělení v různých částech jejich webových stránek – např. Vyhledávání, Vyhledávací síti, v Obsahové síti ap.

 

Mohu používání Cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

SKLO JANÁK s.r.o. však uživatele tímto informuje, že změna nastavení prohlížeče uživatele, pokud má cookies zakázána, může zabránit správnému fungování internetových stránek SKLO JANÁK s.r.o..

Další informace o ochraně osobních údajů na službách společnosti SKLO JANÁK s.r.o. jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Zásady ochrany osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách SKLO JANÁK s.r.o.

 

Sundesign Griffwerk Vitris Spolehlivá firma 2013 Spolehlivá firma 2014 Spolehlivá firma 2015
Používá se opensource systém OpenCart
SKLO JANÁK - Kování na sklo | Bezpečnostní sklo, © 2024