Použití skla

Bezpečnostnní kalené ESG sklo je tepelně zpracované Floatové sklo, které po procesu kalení získá nové rozložení vnitřního napětí. Po ohřátí na teplotu okolo 620 °C a následném rychlém ochlazení vzduchovou sprchou zůstane vnitřní část teplá, kdežto na povrchu dochází k prudkému ochlazení. Po tomto procesu kalení nebo-li tvrzení skla zůstane uvnitř tažné pnutí, zatím co na povrchu vznikne tlakové napětí.

Nové rozložení napětí kaleného skla má vliv na podstatnou změnu vlastností kaleného skla, ESG tím získá odolnost proti úderům, zvýší se ohybová pevnost a tepelná odolnost dosahuje 150 K.

 Bezpečnostní kalené sklo se používá všude tam kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Při jeho rozbití dochází ke vzniku velkého množství malých neostrých krychliček, riziko poranění je tedy sníženo na minimum.

Sundesign Griffwerk Vitris Spolehlivá firma 2013 Spolehlivá firma 2014 Spolehlivá firma 2015
Používá se opensource systém OpenCart
SKLO JANÁK - Kování na sklo | Bezpečnostní sklo, © 2024